Gemba taikymas

Metodo tikslas

Padidinti darbo vietos efektyvumą.

Planuojamas rezultatas

Darbo vietos efektyvumas padidėja 20-30 proc.

Taikant Gemba metodą kliento specialistai išmoksta analizuoti kolegų darbo vietoje vykstančius procesus, pastebėti problemas ir nustatyti priemones šioms problemoms pašalinti.
Kliento organizacijoje Gemba metodas taikomas pagal šį planą:

  • Gemba specialistų kliento organizacijoje atranka;
  • Gemba specialistų kliento organizacijoje mokymai;
  • Kliento struktūrinių padalinių, dalyvaujančių Gemboje nustatymas;
  • Gemba plano sudarymas;
  • Metinis auditas.

Ieškote tinkamiausio sprendimo savo veiklai optimizuoti?