UAB „Efektyvi vadyba“ diegia e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimą

Nuo 2024 m. gegužės mėnesio UAB „Efektyvi vadyba“ pradėjo įgyvendinti projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimo diegimas UAB „Efektyvi vadyba“ Nr. 02-033-K-0131. 

Projekto tikslas – e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimo diegimas siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus sukurta ir įdiegta elektroninė parduotuvė, kuri užtikrins pardavimus elektroniniu būdu. UAB „Efektyvi vadyba“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiklos „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ poveiklę „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ (sostinės regionas).

Bendra projekto vertė 24 800 Eur, iš kurių 12 400 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vykdymo laikotarpis 2024-05-23 – 2025-05-23.