LR finansų ministerijos ES investicijų departamentas

Institucijos darbo vietose sėkmingai įdiegta viena iš LEAN metodikų – 5S. Metodika diegiama šiais žingsniais:…