LR finansų ministerijos ES investicijų departamentas

Institucijos darbo vietose sėkmingai įdiegta viena iš LEAN metodikų – 5S. Metodika diegiama šiais žingsniais:

  • surūšiavimas – darbo vietoje esantys daiktai skirstomi į reikalingus ir nereikalingus;
  • sutvarkymas – darbo vietoje reikalingi daiktai padedami į atitinkamą jų laikymo vietą;
  • išvalymas – darbo vieta išvaloma;
  • standartizavimas – darbo vietoje sužymimos daiktų saugojimo vietos;
  • savikontrolė – diegiama disciplina laikytis 5S principo.

Įdiegus 5S vieno darbuotojo darbo priemonėms sutaupoma 100 eur. Institucijoje atsilaisvino 160 kv. m. patalpų.

 

Darbuotojo komentaras
Rita V.: „Žmonės susitvarko darbo vietas, palengvėja darbas, tauposi resursai“
Klientas
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamentas