LR finansų ministerijos ES investicijų departamentas

UAB „Efektyvi vadyba“ analizavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento atliekamą funkciją – pažymos apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą rengimą. Analizei taikytas vertės srauto žemėlapis, o analizės tikslas buvo įvertinti pažymos rengimo ir teikimo kitam Finansų ministerijos padaliniui pridėtinę vertę.

Vertės srauto žemėlapis padėjo prieiti prie šių išvadų:

  1. Pažymos rengimas nesukuria jokios pridėtinės vertės ir neišsprendžia tikrosios problemos – neužtikrina, kad netinkamos finansuoti ES fondų išlaidos būtų neišmokėtos iš Lietuvos Respublikos biudžeto;
  2. ES fondų išlaidų tinkamumą tikrina skirtingos valstybės institucijos, tačiau tai nepanaikina klaidų, dėl kurių netinkamos finansuoti ES fondų išlaidos išmokamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

Europos Sąjungos investicijų departamento darbuotojai, susipažino su išvadomis ir po bendrų diskusijų buvo nutarta, jog turi būti imtasi šių veiksmų:

  1. Atsisakyti iki šiol vykdytos ir vertės nekuriančios funkcijos – pažymos apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą rengimo;
  2. Iš dabar departamente dirbančių darbuotojų suformuoti pirmąjį Lietuvoje „5 Kodėl“ skyrių, kuris vietoje vertės nekuriančių funkcijų vykdytų pagrindinę – priežasčių analizės būdu užtikrintų ES investicijų kokybę, kai netinkamų finansuoti ES fondų išlaidų išmokėjimo klaidų lygis būtų mažesnis nei 2 proc.
Darbuotojų komentarai
Laurita K.: „Tais pačiais ištekliais galima daugiau pasiekti ir greičiau. Smagu, kad tai pritaikoma valstybės tarnyboje. Džiugina rezultatai“
Loreta S.: „Reikia peržiūrėti visus institucijos darbus (procesus). Pamatymas vizualiai, kiek užima dokumentų parengimas, leidžia pamatyti daug formalių veiksmų arba darbo beprasmiškumo“
Marina J.: „Proceso metu matosi visa sistema ir visi sistemos trūkumai. Analizės metu realiai išsiaiškinama tam tikrų procesų nauda arba tai, kas nenaudinga. Gerai nepriklausomas žvilgsnis į atliekamą darbą“
Klientas
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamentas