Lietuvos verslo paramos agentūra

Analizuotos Lietuvos verslo paramos agentūros Bendrųjų reikalų skyriaus vykdomos funkcijos. Analizei taikytas vertės srauto žemėlapis, kuriame visų funkcijų procesai buvo išskaidyti į smulkius vertę kuriančius ir nekuriančius etapus. Analizės rezultatai:

  • Iš Bendrųjų reikalų skyriaus vykdomų funkcijų galima išskirti 195 darbo dienas per metus trunkančius ir vertės agentūrai bei jos klientams nekuriančius etapus;
  • Bendrųjų reikalų skyriaus vykdomų funkcijų optimizavimui buvo pateiktos 58 organizacinės ir techninės priemonės.
Klientas
Lietuvos verslo paramos agentūra