Civilinės aviacijos administracija

Analizuota Civilinės aviacijos administracijos vykdoma keleivių skundų (prašymų) nagrinėjimo funkcija. Analizei taikytas vertės srauto žemėlapis, kuriame visas funkcijos procesas buvo išskaidytas į smulkius vertę kuriančius ir nekuriančius etapus. Analizės rezultatai:

  • Iš funkcijos proceso galima išskirti 50,7 darbo dienas per metus trunkančius ir vertės nekuriančius etapus;
  • Funkcijos optimizavimui galima pritaikyti 24 organizacines ir technines priemones.
Klientas
Civilinės aviacijos administracija