Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracijos darbuotojai dalyvavo strateginėje sesijoje, kurios metu analizavo įstaigos veiklos rodiklius. Buvo nagrinėjami 2017 metų rodikliai ir galimi 2018 metų rodiklių projektai. Sesijos dalyviai sėkmingai nustatė prioritetinius įstaigos rodiklius, diskutavo, su kokiomis problemomis bus susiduriama norint pasiekti juos. Identifikavus konkrečias problemas dalyviai nustatė pagrindines priemones, kurios turi būti taikomos norint pasiekti konkretų rodiklį.

Klientas
Civilinės aviacijos administracija