Sodra

Įstaigos vadovų grandies darbuotojai dalyvavo strateginėje sesijoje, kurios metu aptarė pasiektus ir nepasiektus 2017 metų rodiklius ir nustatė priežastis, kodėl šie rodikliai buvo pasiekti bei nepasiekti. Sesijos dalyviai sėkmingai nustatė įstaigos rodiklius 2018 metams, diskutavo, su kokiomis problemomis bus susiduriama norint pasiekti nustatytus rodiklius. Tik identifikavus problemas dalyviai sėkmingai nustatė pagrindines priemones, kurios turi būti taikomos norint pasiekti 2018 metų rodiklius.

Sesijos dalyvio komentaras
Rimantas M.: „Strateginė sesija sudarė galimybes į savo organizaciją pažvelgti iš visų pusių ir išskirti tas veiklos kryptis, ties kuriomis turėtų būti dirbama ateinančiais metais. Pritaikyti kai kurie neįprasti metodai bei tinkamas sesijos valdymas padėjo suaktyvinti kūrybiškumą ir gerą nuotaiką komandose, kas davė gerų rezultatų. Toli gražu ne kiekvienoje tokio pobūdžio sesijoje tai pavyksta pasiekti“.
Klientas
Sodra