Kitos geležinkelių transporto paslaugos

Kitos geležinkelių transporto paslaugos:

  • Asmenų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu egzaminavimas;
  • Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų egzaminavimas;
  • Saugos valdymo sistemos rengimas ir atnaujinimas;
  • Saugos valdymo sistemos auditas;
  • Saugos valdymo sistemos priežiūra (deleguotų funkcijų vykdymas);
  • Atstovavimas tiriant eismo įvykius;
  • Konsultavimas leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių sistemos posistemius ir geležinkelių riedmens išdavimo klausimais;
  • Riedmenų techninės priežiūros sertifikavimo dokumentų rengimas.

Ieškote tinkamiausio sprendimo savo veiklai optimizuoti?