KPI ir Asaichi

Metodo tikslas

Padėti įgyvendinti viziją ir strateginius tikslus.

Planuojamas rezultatas

Nustatyti ir pasiekti asmeniniai darbuotojų rodikliai (KPI). Realiu laiku fiksuojamos ir sprendžiamos problemos.

Kliento veiklos strategija suformuojama ir valdoma pasitelkiant myKPI.eu sistemą. Strateginis valdymas su myKPI pateikiamas šioje nuorodoje.

Sistemoje:

  • Suformuojama veiklos vizija, strateginiai tikslai, asmeniniai darbuotojų rodikliai (KPI) ir stebima (analizuojama) jų dinamika;
  • Suformuojamas tiesioginis ryšys nuo veiklos vizijos, strateginių tikslų iki asmeninių darbuotojų rodiklių;
  • Fiksuojamos darbuotojų problemos ir kontroliuojamas jų sprendimas;
  • Fiksuojami susirinkimų rezultatai;
  • Suteikiama galimybė pastebėti organizacijos lyderius ir įvertinti pagal faktiškai pasiektus rezultatus.

Ieškote tinkamiausio sprendimo savo veiklai optimizuoti?