Strateginė sesija kliento darbuotojams

Metodo tikslas

Išanalizuoti kliento pasiektus ir nepasiektus veiklos rodiklius, nustatyti priežastis, kodėl rodikliai nepasiekti.

Planuojamas rezultatas

Nustatyti metiniai veiklos rodikliai ir parinktos priemonės šiems rodikliams pasiekti.

Strateginėje sesijoje dalyvauja kliento vadovai ir viduriniosios grandies darbuotojai, kurie įtraukiami į naujų siektinų rodiklių ir priemonių šiems rodikliams pasiekti nustatymo procesą. Sesija vykdoma pagal šį planą:

  • Pristatomi pagrindiniai kliento pasiekti rodikliai, darbuotojai nustato priežastis, kodėl šie rodikliai buvo pasiekti;
  • Pristatomi pagrindiniai kliento nepasiekti rodikliai, darbuotojai nustato priežastis, kodėl šie rodikliai buvo nepasiekti;
  • Pagal kliento veiklos prioritetus darbuotojai nustato siektinus rodiklius, problemas, kurias reikės išspręsti, kad rodikliai būtų pasiekti ir priemones šiems rodikliams pasiekti.

Ieškote tinkamiausio sprendimo savo veiklai optimizuoti?